Home      Celik Budget 2020
Our Story
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EMASFINAX IG: EMAS_FINAX
For BULAN BAHASA 2020, Celik Kewangan dan Bajet Keluarga Online live game

click here for details or to register : https://www.eventbrite.sg/e/celik-kewangan-dan-bajet-keluarga-bulan-bahasa-2020-tickets-112760549840 https://tinyurl.com/celikbudget

Also see below.

EMAS Finax provides an educational platform for the promotion of tools to hedge against inflation and an affordable means for the layman. It aims to encourage the inclusion of relevant knowledge, skill and various asset portfolio of every individual.

Initiated in 2006, its founders from Bio Dew Management International & Institute (BDMI), Singapore, created EMAS Finax as a financial consultancy arm which works with various partners in any part of the world.

BDMI partners Bulan Bahasa 2019 and 2020 to promote Malay financial vocabulary literacy to the community. For 2020, BDMI aims to promote this literacy to families via live e-platform.
With Raikan Ilmu of MENDAKI, BDMI runs financial literacy games for families and adults.
To contact us, call or whatsapp +6591880610 or email enquiry@bdmi.sg


Celik Kewangan dan Bajet Keluarga

https://tinyurl.com/celikbudget


Sesi ini terdiri daripada dua bahagian.

Bahagian pertama ialah segmen kenal-suai 

untuk memperkenalkan

kosakata mudah bagi budget dan menyelaraskan 

konsep yang relevan di antara ahli keluarga (10 minit). 

 

5 Kumpulan keluarga boleh menyertai permainan ini

pada setiap satu sesi. Setiap keluarga akan terdiri 

daripada minimum 2 Ahli 

(anak dari umur 10 ke atas, 

dengan ibu/bapa/ahli dewasa/penjaga dewasa).

 

Bahagian kedua pada adalah permainan 

belanjawan bulanan keluarga. 

Fasilitator akan mengisytiharkan Kad dan

setiap pasukan keluarga perlu mengambil tindakan, 

samada membuat keputusan pendapatan 

atau perbelanjaan. Pada akhir sesi, terdapat kuiz ringkas

untuk mengukur kefahaman perbendaharaan kata

yang relevan (10-15 minit).

 

Keseluruhan aktiviti akan mengambil kira yang berikut:

·  Penekanan kepada kosa kata yang berkaitan dengan kewangan

·  Penggunaan slaid dan video visual menarik di mana mungkin

 

Sebelum mengakhiri sesi, gambar berkumpulan
di skrin akan di ambil. Peserta dikehendaki mengisi borang
maklum balas dan apabila siap, setiap keluarga akan 
menerima gambar sesi ini secara percuma. (10 minit)